Veiligheid schoolpoort

Betreft:  Veiligheid aan de schoolpoort kleuterschool Grootveldstraat

 

Beste ouders, 

In overleg met het schoolteam willen wij een aantal veiligheidsafspraken nog eens in de kijker plaatsen.
Deze zijn echter pas optimaal mits een goede samenwerking met alle ouders. 

Brengen en afhalen van kleuters: 

  • De kleuters mogen voor 8u15 niet alleen op de kleuterspeelplaats blijven, ook al is er een leerkracht aanwezig in een klas!
  • De kinderen nemen afscheid aan de schoolpoort. Probeer uw informatie kort en bondig te houden als je die wil meedelen aan de leerkracht die toezicht heeft.
    Voor langere gesprekken maak je best een afspraak.
  • De schoolpoorten aan de kleuterschool en de lagere school worden om 8u45 en 13u20 gesloten. Na sluiting van de schoolpoort kan  u terecht langs de ingang van het secretariaat. Gelieve uw kind(eren) steeds tijdig naar school te  De kinderen die te laat komen worden altijd vergezeld door de volwassene tot in de klas
  • ’s Middags en ’s avonds zijn de schoolpoorten vijf minuten voor het belsignaal terug open.
  • Na het belsignaal komen de volwassenen tot aan de buitendeur en wachten tot de leerkracht hun kind naar buiten laat komen.
  • Indien de volwassenen een persoonlijke vraag voor de leerkracht hebben, wacht je hiermee tot alle kinderen van de klas naar huis zijn.
  • Bij het afhalen van je kind(eren) vragen wij om steeds de poort op een correcte manier te sluiten, ook de veiligheidsklep bovenaan op de poort!

 

De directies en leerkrachten,

Zeeklassen Bovenpoort

AANDACHT     AANDACHT    AANDACHT

 

De leerlingen van de derde graad Bovenpoort zijn  gisteren goed aangekomen in het zonnige Oostduinkerke

Ze hebben goed geslapen en ontbeten en zijn klaar voor een leerrijke en fijne zonnige dag....

Deze avond zullen de begeleiders de eerste foto's doorsturen via het facebook account van de school. 

Groetjes van de leerlingen en begeleiders zeeklassen!!!!

 

VBS Sint-Gertrudis

Ouderbevraging Speelplaats 2019

Enquete speelplaats  - Ouders
Beste ouders, indien u wil meewerken aan deze enquete kan u HIER klikken.

 

 

Volg onze school op Facebook 

 

 

VCLB TIENEN 

 

VBS ST-GERTRUDIS

Grootveldstraat 2

3400 Landen

Tel.: 011/ 88 23 21

Fax : 011/ 88 78 37

 

 

Vestigingen :

1. GROOTVELD : Grootveldstraat 2, 3400 Landen

2. BOVENPOORT : Bovenpoortstraat 48, 3400 Landen 

3. SINT--NORBERTUS : Norbertusstraat 15, 3400 Landen

4. KLAVERTJE VIER : Jonker Janlaan 3, 3004 Attenhoven

                       

 

 

 

ONZE ZORGWERKING

Login Form

Onderwijsregelgeving

Copyright © 2015. All Rights Reserved.